Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium

Pedagógusnapi elismerések

Erzsébetváros Jövőjéért díj 2016

Nagy megtiszteltetés iskolánk nevelőtestületének, hogy Erzsébetváros Jövőjéért – díjban részesült Madácsiné Dobos Ildikó tanító. A Képviselőtestület a díjjal szeretné elismerni azon pedagógusok munkáját, akik kiemelkedő, hosszú éven át tartó példamutató pedagógiai tevékenységet végeznek.
Madácsiné Dobos Ildikó 1977 óta tanít Erzsébetvárosban. Az azóta eltelt 39 év alatt számos kisgyermeket segített át az óvodából iskolába lépés nehézségein, és készített fel eredményesen a felső tagozatra. Pedagógiai tevékenységét kiemelkedő színvonalon végzi, elkötelezett a gyermekek személyiségfejlesztése, az egyéni bánásmód mellett. Kollégái és a szülők is tisztelik szakmai tudását, empatikus készségét.

Bárczi István díj 2016

Nagy örömünkre, ebben az évben Budapest Főváros Képviselőtestületének egyik pedagógusnapi díjazottja Kocsis Éva, aki 25 éve iskolánk tanára. Az iskola gimnáziumi tagozatán tanít. E mellett szívesen vállalta el a napközis tanári feladatokat, mert a gyermekek szabadidős tevékenységének tartalmassá tétele is közel áll hozzá. Vallja, hogy a tanulókat a tanórán kívüli időben nem csak hatékonyan lehet fejleszteni, de örömtelivé lehet tenni a számukra az iskolában eltöltött időt. Nagy lelkesedéssel vezeti az öko-munkaközösséget, amely által a mindennapokban valósulhat meg a környezettudatos magatartás.

Mindkét pedagógusnak szívből gratulálunk, hiszen díjazásuk az iskolában folyó nevelőtevékenység elismerését is jelenti.

DSC08685 DSC08683