Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium

Iskolánkban 2017. március 13-én 16-17 óra között hit-és erkölcstan oktatással kapcsolatos tájékoztató napot szervezünk, melyre szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket.

A tájékoztató napon az egyházi jogi személyek írásban meghatalmazott képviselői tájékoztatást adnak arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezik meg.

Iskolavezetőség