Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium

Középiskolai felvételi tájékoztató

Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium

felvételi tájékoztatója

a 2018 – 2019. tanév

négy évfolyamos gimnáziumi képzésről

 

 

Kedves Szülők! Kedves Diákok!

 

Iskolánk többcélú, összetett iskola, melyben általános iskolai és négy évfolyamos gimnáziumi képzés folyik, melynek utóbbi célja a tanulók felkészítése a sikeres felsőoktatási tanulmányokra.

A középiskolánkban évfolyamonként egy osztály működik, megosztott tagozati tanrenddel.  A 2018-2019. tanévben induló 9. osztályban angol és reáltagozati képzés közül választhatnak a hozzánk jelentkező tanulók.

Az idegen nyelveket, a matematikát és az informatikát csoportbontásban tanítjuk, így biztosítva a sikeres érettségi vizsgára való felkészülést, valamint a felsőoktatásban való továbbtanuláshoz szükséges ismeretek elsajátítását. Igény szerint felkészítjük tanulóinkat a diplomához elengedhetetlenül szükséges nyelvvizsga letételére is. A második idegen nyelv a német. Minden tanuló lehetőséget kap arra, hogy 5. érettségi tárgyként választva az informatikát, abból a 10. vagy 11. évfolyam végén előrehozott érettségi vizsgát tehessen, csakúgy, mint a kötelezően választandó vizsgatárgyból, az idegen nyelvből.

Az angol tagozaton négy éven át heti 5 órában kis csoportban tanítjuk a nyelvet az emelt szintű angol érettségi vizsga elérését tűzve ki célul. (Az emelt szintű, jeles eredményű nyelvi érettségi középfokú állami nyelvvizsgával egyenértékű.)

A reáltagozaton matematikából és informatikából emelt óraszámban készítjük fel diákjainkat a felsőoktatásban történő továbbtanulásra. Ezen kívül lehetőséget adunk a természettudományos tárgyak (biológia, kémia, fizika) magasabb szintű elsajátítására, tanulói kísérletek elvégzésére.

Arra törekszünk, hogy diákjaink a sikeres érettségit követően a felsőoktatás különböző szintjein folytathassák tanulmányaikat, s ott meg is állják a helyüket. Segítünk megtalálni a képességeikhez, érdeklődési körükhöz leginkább illeszkedő továbbtanulási képzést a főiskolákon, egyetemeken.

Az utolsó két tanévet úgy szervezzük, hogy a diákok minél eredményesebben készüljenek fel az általuk választott szintű érettségi vizsgákra. Ehhez a fakultációs tantárgyak széles körét biztosítjuk számukra közép- és emelt szinten egyaránt.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy diákjaink differenciált, egyénre szabott oktatásban részesüljenek. Ezért az osztályfőnökök és a szaktanárok igyekeznek minél jobban megismerni minden diákot, s megtalálni számukra az egyéni fejlődés lehetőségeit.

Iskolánkra jellemző a jó tanár-diák viszony. Kis gimnáziumunk előnye a családias légkör, így jobban oda tudunk figyelni minden diákunkra, segíteni tudjuk őket egyéni problémáik megoldásában.

Fontosnak tartjuk a sportban vagy valamely művészeti ágban kiemelkedő tehetséggel bíró tanulóink támogatását. Biztosítjuk számukra az iskolán kívüli foglalkozásokon a részvételt, a versenyekre történő felkészülést.

Gimnáziumunk sok tanórán kívüli programmal büszkélkedhet, mely segít egységes, jó közösséggé formálni a tagozat minden osztályát. Kiemelendő hagyomány a sportéjszaka és a szalagavató bál, mely utóbbinak különlegessége, hogy minden évfolyam képviselteti magát egy-egy színpadi produkcióval.

Pedagógiai programunk alapján saját tanulóink közül automatikusan, felvételi vizsga nélkül felvesszük azokat, akik a felső tagozaton legalább jó magatartásúak, és tanulmányaik alapján az iskolavezetőség és az osztályban tanító tanárok közössége képesnek tartja őket a középiskolai tanulmányok folytatására. Erről a döntésről a központi felvételi vizsgára való jelentkezés előtt, írásban értesítjük a tanulókat és szüleiket.

A középfokú felvételi rendszerben jelentkező tanulókat számára az alábbi pontszámítás szerint soroljuk rangsorba:

 

 1. Saját tanulóink – a jogszabályoknak megfelelően – felvételi vizsga nélkül, a korábbi tanulmányi eredményük alapján kerülnek az iskola felvételi rangsorába.

Pontszámítás:

6. évvége: magyar nyelv, magyar irodalom, angol nyelv, történelem, matematika, természetismeret
7. félév, 7. évvége, 8. félév: magyar nyelv, irodalom, angol nyelv, történelem, matematika, informatika, biológia, fizika
6. évvége            30 pont
7. félév                40 pont
7. évvége            40 pont
8. félév                40 pont
Elérhető:            150 pont

 

 1. A gimnáziumba jelentkező nyolcadik osztályos tanulók a tanulmányi eredmény, a központi írásbeli felvételi vizsga és a szóbeli vizsga eredményei alapján kerülnek az iskola felvételi rangsorába.

Pontszámítás:

a) Korábbi tanulmányi eredmény: 40 pont

Nyelvi tagozatra jelentkező: magyar nyelv, magyar irodalom, angol nyelv és történelem tantárgyak eredménye

Reál tagozatra jelentkező: magyar nyelv és irodalom átlaga, matematika, informatika, biológia tantárgyak eredménye
7. év vége           20 pont
8. félév                20 pont

b) Központi felvételi írásbeli vizsga eredménye: 75 pont

A nyelvi tagozatra jelentkezők esetében csak a magyar, a reál tagozatra jelentkezők esetében csak a matematika központi írásbeli felvételi vizsga eredményét  vesszük figyelembe. A vizsgaeredményt 150%-ban számítjuk be az összesített pontszámba.

c) Szóbeli felvételi vizsga eredménye: 35 pont

Nyelvi tagozatra jelentkező esetében:

 • matematika                           7 pont
 • magyar nyelv és irodalom  8 pont
 • angol nyelv                            10 pont
 • kommunikáció                      10 pont

 

Reál tagozatra jelentkező esetében:

 • matematika             10 pont
 • szövegértés             8 pont
 • angol nyelv              7 pont
 • kommunikáció        10 pont

 

Elérhető: 150 pont

Móri Árpádné

intézményvezető

A felvételi eljárás rendje:

 

 1. 12. 01.

Saját tanulóink automatikus felvételének megajánlása

 

 1. 12. 08.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára

 

 1. 01. 20. szombat 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsga

 

 1. 02. 06

A tanulók megtekintik a kijavított dolgozatokat, és átveszik a pontozólapokat

 

 1. 02. 19.

A tanulói jelentkezési lapok továbbításának határideje

 

 1. 03. 05-06.

Szóbeli felvételi vizsga a gimnáziumunkban

 

 1. 03.14.

A jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozatala

 

 1. 03. 21-22.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában

 

 1. 04. 27.

A felvételről vagy az elutasításról szóló értesítés megküldése

 

 1. 06. 21.

Beiratkozás gimnáziumunk 9. évfolyamára

 

 

 

Címünk:

 

1074 Budapest, Alsóerdősor utca 14-16.

Iskolánk fontos közlekedési csomópontok közelében fekszik a Keleti pályaudvar és a Blaha Lujza tér között, a Rákóczi út közelében.  Könnyen megközelíthető a 2-es metróval, a 4-6-os villamossal, illetve a Rákóczi úti busz-járatokkal, valamint Budapest vonzáskörzetéből a Keleti pályaudvarra befutó vonatokkal is.

 

Telefon/fax: 3427-773, 3420-372

e-mail: aigimi@t-online.hu

web: www.alsoerdosor.hu

 

OM szám: 100566

 

Felvételi kód:

0001 angol tagozat

0002 reáltagozat