Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium

EGYÉNI SZAKTANÁRI FOGADÓÓRA

Kedves Szülő!
Az egyéni szaktanári fogadóórára általános iskolás tanuló esetében az üzenő füzeten keresztül,  középiskolás tanuló esetében az iskola telefonszámán, a tanórák közti szünetben van lehetősége időpontot egyeztetni.
Iskolavezetőség
Tanári fogadóórák 2018-2019. tanév
Pedagógus Tantárgy Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
B.Schmidt Judit matmatika-informatika 5. óra
Bíró Ilona angol-etika 4. óra
Dóczi Erzsébet myagyar nyelv és irodalom 1.óra
Fodor Judit történelem 1.óra
Ferenczi Katalin matematika 4. óra
Hansági Katalin biológia-földrajz-testnevelés 3. óra
Huwiler Judit testnevelés 5. óra
Irsikné Karácsony Andrea természetismeret- napközi 3. óra
Juhász Milán myagyar nyelv és irodalom 3. óra
Kiss-Pál Klára angol 2. óra
Kocsis Éva biológia-természetismeret-napközi 6. óra
Kocsis Gábor testnevelés 4. óra
Kollár Judit angol 1. óra
Magyarósi Réka angol 5. óra
Mentes Ferenc matematika-fizika 8. óra
Motsai Gyöngyvér angol 3. óra
Orlai Eszter matematika 6. óra
Orosz Zoltán testnevelés 5. óra
Pintér Nóra ének-zene 6. óra
Sánta Ferenc matematika-rajz 5. óra
Simon Kinga angol-magyar nyelv és irodalom 17:00-18:00
Szabó Csilla magyar nyelv és irodalom- történelem 3. óra
Szabó Katalin kémia- biológia 3. óra
Szentkirályi Ildikó német – földrajz 4. óra
Tóth Tímea angol 7. óra
Trecska Éva történelem- német 6. óra
Varga Bernadett napközi 5. óra
Várhidi Gábor matematika-fizika 1. óra
Zsembery Miklós életvitel és technika 4. óra