Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium

Gimnáziumi felvételi tájékoztató

Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium

felvételi tájékoztatója a 2019 – 2020. tanévben induló

négy évfolyamos gimnáziumi képzésről

OM szám: 100566

 

Felvételi kód:

001 angol tagozat

002 reáltagozat

 

Kedves Szülők! Kedves Diákok!

 

Iskolánk többcélú, összetett iskola, melyben általános iskolai és négy évfolyamos gimnáziumi képzés folyik, utóbbi célja a tanulók felkészítése a sikeres felsőoktatási tanulmányokra.

A középiskolánkban évfolyamonként egy osztály működik, megosztott tagozati tanrenddel.  A 2019-2020. tanévben induló 9. osztályban angol és reáltagozati képzés közül választhatnak a hozzánk jelentkező tanulók.

Az idegen nyelveket, a matematikát és az informatikát csoportbontásban tanítjuk, így biztosítva a sikeres érettségi vizsgára való felkészülést, valamint a felsőoktatásban való továbbtanuláshoz szükséges ismeretek elsajátítását. Felkészítjük tanulóinkat a diplomához elengedhetetlenül szükséges nyelvvizsga letételére is. A második idegen nyelv a német. Minden tanulónak lehetősége van informatika, illetve idegen nyelv tantárgyakból előrehozott érettségi vizsgát tenni.

Az angol tagozaton négy éven át heti 5 órában kis csoportban tanítjuk az angol nyelvet az emelt szintű érettségi vizsga elérését tűzve ki célul. (Az emelt szintű, jeles eredményű nyelvi érettségi középfokú állami nyelvvizsgával egyenértékű.)

A reáltagozaton matematikából és informatikából emelt óraszámban készítjük fel diákjainkat a felsőoktatásban történő továbbtanulásra. Ezen kívül lehetőséget adunk a természettudományos tárgyak (biológia, kémia, fizika) magasabb szintű elsajátítására, tanulói kísérletek elvégzésére.

Arra törekszünk, hogy diákjaink a sikeres érettségit követően a felsőoktatás különböző szintjein folytathassák tanulmányaikat, s ott meg is állják a helyüket. Segítünk megtalálni a képességeikhez, érdeklődési körükhöz leginkább illeszkedő felsőfokú képzést a főiskolákon, egyetemeken.

Az utolsó két tanévet úgy szervezzük, hogy a diákok minél eredményesebben készüljenek fel az általuk választott szintű érettségi vizsgákra. Ehhez a fakultációs tantárgyak széles körét biztosítjuk számukra közép- és emelt szinten egyaránt.

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy diákjaink differenciált, egyénre szabott oktatásban részesüljenek. Ezért az osztályfőnökök és a szaktanárok igyekeznek minél jobban megismerni minden diákot, s megtalálni számukra az egyéni fejlődés lehetőségeit.

Iskolánkra jellemző a jó tanár-diák viszony. Kis gimnáziumunk előnye a családias légkör, így jobban oda tudunk figyelni minden diákunkra, segíteni tudjuk őket egyéni problémáik megoldásában.

Fontosnak tartjuk a sportban vagy valamely művészeti ágban kiemelkedő tehetséggel bíró tanulóink támogatását. Biztosítjuk számukra az iskolán kívüli foglalkozásokon a részvételt, a versenyekre történő felkészülést.

Gimnáziumunk sok tanórán kívüli programmal büszkélkedhet, mely segít jó közösséggé formálni a tagozat minden osztályát. Kiemelendő hagyomány a sportéjszaka és a szalagavató bál, mely utóbbinak különlegessége, hogy minden évfolyam képviselteti magát egy-egy színpadi produkcióval.

Pedagógiai programunk alapján saját tanulóink közül automatikusan, felvételi vizsga nélkül felvesszük azokat, akik a felső tagozaton legalább jó magatartásúak, és tanulmányaik alapján az iskolavezetőség és az osztályban tanító tanárok közössége képesnek tartja őket a középiskolai tanulmányok folytatására. Erről a döntésről a központi felvételi vizsgára való jelentkezés előtt, írásban értesítjük a tanulókat és szüleiket.

A többi tanulónk számára is felvételi vizsga nélkül van lehetőség a bekerülésre. Ők a 6. év vége: magyar nyelv, irodalom, angol nyelv, történelem, matematika, természet-ismeret; 7. félév, 7. év vége, 8. félév: magyar nyelv, irodalom, angol nyelv, történelem, matematika, informatika, biológia, fizika tantárgyakban elért tanulmányi eredményekből számított pontszám alapján kerülnek az iskola felvételi rangsorába.

A más iskolából jelentkezők a választott tagozattól függően beszámított magyar, illetve matematika központi írásbeli felvételi vizsga, szóbeli vizsga és a tanulmányi eredmény alapján kerülnek a felvételi rangsorba.

Pontszámítás:

a) Korábbi tanulmányi eredmény: 40 pont

Nyelvi tagozatra jelentkező: magyar nyelv, magyar irodalom, angol nyelv és történelem tantárgyak eredménye

Reál tagozatra jelentkező: magyar nyelv és irodalom átlaga, matematika, informatika, biológia tantárgyak eredménye

7. év vége 20 pont

8. félév 20pont
b) Központi felvételi írásbeli vizsga eredménye: 75 pont

A nyelvi tagozatra jelentkezők esetében a magyar, a reál tagozatra jelentkezők esetében a matematika központi írásbeli felvételi vizsga eredményét  vesszük figyelembe. A vizsgaeredményt 150%-ban számítjuk be az összesített pontszámba.
c) Szóbeli felvételi vizsga eredménye: 35 pont

Nyelvi tagozatra jelentkező esetében:

  • matematika 7 pont
  • magyar nyelv és irodalom 8 pont
  • angol nyelv 10 pont
  • kommunikáció 10 pont

Reál tagozatra jelentkező esetében:

  • matematika 10 pont
  • szövegértés  8 pont
  • angol nyelv 7 pont
  • kommunikáció 10 pont

Összesen elérhető (a+b+c) 150 pont

 

Szeretettel várjuk Önöket 2018. november 7-én iskolánk nyílt napjára az iskola vezetősége és tantestülete nevében:

 

 

Móri Árpádné

intézményvezető

 

 

A  felvételi eljárás rendje:

 

2018. 12. 03.

Saját tanulóink automatikus felvételének megajánlása

 

2018. 12. 07.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára

 

2019. 01. 19. szombat 10.00

Központi írásbeli felvételi vizsga

 

2019. 01. 24. 14:00

Pótló központi felvételi vizsga

 

2019. 02. 05. kedd

A tanulók megtekintik a kijavított dolgozatokat, és átveszik a pontozólapokat

 

2019. 02. 18.

A tanulói jelentkezési lapok továbbításának határideje

 

2019. 03. 04-06.

Szóbeli felvételi vizsga a gimnáziumunkban

 

2019. 03.18.

A jelentkezők felvételi jegyzékének nyilvánosságra hozatala

 

2019. 03. 21-22.

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában

 

2019. 04. 30.

A felvételről vagy az elutasításról szóló értesítés megküldése

 

2019. 06. 20.

Beiratkozás

 

 

Címünk:

 

1074 Budapest, Alsóerdősor utca 14-16.

Iskolánk fontos közlekedési csomópontok közelében fekszik a Keleti pályaudvar és a Blaha Lujza tér között, a Rákóczi út szomszédságában. Könnyen megközelíthető a 2-es metróval, a 4-6-os villamossal, illetve a Rákóczi úti busz-járatokkal, valamint Budapest vonzáskörzetéből a Keleti illetve a Nyugati és a Kelenföldi pályaudvarra befutó vonatokkal is.

 

Telefon/fax: 3427-773, 3420-372

 

e-mail: titkarsag.alsoerdosor@gmail.com

 

web: www.alsoerdosor.hu