Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium

A varázshegyen innen és a varázshegyen túl

Iskolánk több tanulócsoportja látogatott el az elmúlt hónapokban az Állatkert Varázshegy

Kölyöklaborba. Azt, hogy milyen varázslatot rejt a foglalkozás, így fogalmazták meg az ötlet gazdái:

„A BASF Kids’ Lab (Kölyöklabor) programja a legfiatalabbaknak teszi emlékezetessé az első találkozást

a laboratóriummal. Játékosan felkelti érdeklődésüket a kémia iránt és bemutatja, hogy mennyi

mindenben járul hozzá a tudományág mindennapi életünkhöz. Kevésbé a szakmai ismeretek

közvetítéséről, sokkal inkább annak a szemléletmódnak az átadásáról van szó, hogy hogyan is

működnek a természettudományok. Ennek fontos eleme az önálló kísérletezés, így a gyerekek aktív

részesei a foglalkozásoknak, ügyességüket, pontosságukat és kreativitásukat is fejleszti, hogy kis

kémikusként dolgozhatnak. Kísérletezéseik eredményét egy történetbe foglalják: Dr. Buborék és

barátai kíséretében kalandozhatnak a kémia világában.”

(http://www.zoobudapest.com/oktatas/basf-kolyoklabor)

A foglalkozásokról hazatérő gyerekek sok-sok ismerettel, élménnyel tértek vissza. Reméljük, hogy

évekig elkíséri őket az a kíváncsiság, kitartás, elmélyülés, ami az ott készült fényképeken tükröződik

arcukon.

Köszönjük a lehetőséget és kollégáink figyelmét, fáradozását, azt, hogy lehetővé tették az

élményszerű tanulást kicsiknek, nagyoknak egyaránt!

BASF Kölyöklabor a Varázshegyben

Varázs 1 Varázs 2 Varázs 3 Varázs 4