Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium

Beiskolázás felső tagozaton

BEMUTATKOZUNK

Az Alsóerdősori iskola 13 évfolyamos összetett iskola. Az 1-8. osztályig évfolyamonként három, a gimnáziumi évfolyamokon egy-egy osztály működik.

Lehetőségeinket kihasználva arra törekszünk, hogy biztosítsuk tanulóinknak az életkoruknak megfelelő környezetet, változatos tanórai és tanórán kívüli tevékenységet.

Sajátos nevelő-alkotó munkánk része egy jó hangulatú iskola. Törekszünk arra, hogy az eltérő életkorú gyerekek együtt nevelésében rejlő előnyöket kihasználjuk.

Óraszámokkal biztosítjuk, hogy az idegen nyelveket (angol ill. német) és az informatikát úgy tudják elsajátítani, hogy a későbbiekben alkalmazni tudják.

Emellett törekszünk arra, hogy diákjaink nyitottak és toleránsak legyenek, ne akarják erőszakkal érvényesíteni saját véleményüket.

Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a tanulók örömmel járjanak az iskolába, jól érezzék magukat, de legyen egy alapos, alkalmazható ismeretük.

De az iskolából kikerülve, az elsajátított gondolkodási műveletek segítségével kreatívan – önállóan is képesek legyenek egész életükön át önmaguk tudásának bővítésére, fejlesztésére.

Ősszel tanulmányi kirándulásra, tavasszal erdei iskolába mehetnek a diákok.
Az iskola hagyományos programja a gólyatábor, a gólyabál, a karácsonyi hangverseny, szalagavató, farsang, Ki mit tud?, Gála.

Sportolhat, és zenét tanulhat gimnáziumunk tanulója. Toleráljuk a művészetben vagy a sportban tehetséges tanulók elkötelezettségét. Számos tanulónk vált ismertté: Várjon Dénes, Sallai András, Gundel-Takács Gábor, Előd Álmos, Novák Péter…

Oktató-nevelő munkánkban fontosnak tartjuk a differenciált, egyénre szabott képességfejlesztést, a helyes tanulási módszerek elsajátítását, a megszerzett ismeretek alkalmazni tudását.

Reméljük, hogy a hozzánk került fiatalok – hosszú távú érdekeit szem előtt tartva- színvonalas, alkalmazható tudást szereznek nálunk.