Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium

Évente egy „állati” nap

Évente egy „állati” nap

Firenze, 1931. környezetvédelmi konferencia. Felmerül az Állatok Világnapja (World Animal Day) gondolata. Választott nap: október 4.,  Assisi Szent Ferenc halálának napja, egyúttal emléknapja is. E napon tisztelgünk az állatok védőszentje, Assisi Szent Ferenc előtt, aki már a 13. század elején meghirdette: mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket, legyen az élő vagy élettelen.

Vajon gondolta volna, hogy egykor jeles nap fűződik majd nevéhez? Vajon hogyan képzelték 87 éve a megemlékezést?

Megszámlálhatatlan formában emlékezhetünk, nyilváníthatjuk ki felelős gondolkodásunkat, magatartásunkat az állatok felől. Mi idén is több ötlet megvalósításával igyekeztünk a vadon élő és minden más állatra irányítani a figyelmünket. Így kerültek a parányi bogarak, és a nagy vadak egyaránt A4-es papírra. Nem véletlen, hogy a méhecskék vitték a pálmát az ábrázolás számában, tudjuk, bajban vannak ők is, de mi is, ha számuk tovább csökken. Munkájukat az emberi kéz aligha veheti át!

Az emberiség írásainak is gyakori szereplői állatok. Állatokról szóló versek, mesék, fabulák, regények ezrei kerültek ki magyar és a világ más országaiban élő tollforgatóktól. Ki ne ismerné La Fontaine állatmeséit, Romhányi József Szamárfül kötetében megjelent állatverseit. Hány felnőtt emlékszik vissza szeretettel Fekete István regényeire, kik is a főszereplők? Kele, Bogáncs, Csí, Hu, Lutra, Vuk. Hány és hány állat bújik meg a Tüskevárban, és a Téli berekben? Ezek az emlékek hívták elő a mese-rajzokat, miket az alsós kisdiákok alkottak meg egy délutánon.

De hogy nem ünnepnapokhoz kötődik az állatok szeretete, a róluk való gondolkodás, mutatja az is, hogy más események főszereplői is ők. Néhány képpel idézzük fel ezeket a pillanatokat is!

Álljon itt tanulságul Fekete István Téli berek regényének gondolata: „A berekben nincs protekció, és a tél nem ismer pótvizsgát. Itt állandóan tudni kell az egész anyagot, mindennap felelni, súgni nem lehet, és egyetlen rossz felelet az élet bukását jelenti.”

P1060844 P1060851 P1060858 P1070473 P1070474