Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium

Szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót az Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium honlapján, melyen keresztül bepillantást nyerhet iskolánk életébe, részese lehet örömteli pillanatainknak, megismerheti eredményeinket, tehetséges tanulóinkat, tájékozódhat programjainkról, és aktuális információkhoz juthat.

Iskolánk 8 évfolyamos általános iskolai és 4 évfolyamos középiskolai oktatást nyújt tanulóinak. Névadónk, Bárdos Lajos emlékéhez méltóan, kimagasló zenei képzéssel és gazdag kórusélettel segítjük elő tanulóink művészeti adottságainak kibontakoztatását, szabadidejük hasznos eltöltését és örömteli felnőtté válásukat.

Néptáncosaink külföldön is szép sikereket érnek el, szerepet vállalva a magyar kultúra terjesztésében és a népi hagyományőrzésben.

A művészeti nevelés terén elért eredményeinket az évente megrendezésre kerülő Thália Gálán mutatjuk be iskolánk szülői közösségének.

„Ki meg nem ízleli, soha meg sem becsüli a művészetet.” – (Camgues)

Valamennyi alsó tagozatos tanulónk emelt óraszámban tanulja az ének-zenét, mert ez jótékonyan hat a tanulási képességekre is. Tanítóink az egyéni fejlesztés, a szöveges értékelés, a fejlesztő foglalkozások, a sikerélmény alapú és élményközpontú oktatás elemeivel alakítják ki az elemi készségeket, amelyre később a szaktárgyi oktatás építhet.

Felső tagozatos tanulóink körében az általános ismeretek elsajátítása mellett a tehetséggondozás kap szerepet. 5-6. osztályban évfolyam szintű nívócsoportban tanulják a matematikát jó képességű tanulóink.  Tanulmányi és sportversenyeken egyaránt kiemelkedő mértékben érnek el sikereket tanítványaink.

Az 1-8. évfolyamú osztályok számtalan közös programja: a kirándulások, a színház- és múzeumlátogatások, a farsang, a fordított nap és a gyermeknap színesítik a tanítási napokat.

Iskolánk jelentős szerepet tölt be Erzsébetváros oktatásában, hiszen 2011 szeptemberétől a kerület egyetlen gimnáziumiképzést is nyújtó önkormányzati fenntartású intézménye. Nyelvoktatásunk hatékonyságát emelt szintű angol nyelvi képzés segítségével biztosítjuk. Tanulóink nagy számban tesznek előrehozott érettségit angol nyelvből. Második idegen nyelv a német, melyet a hagyományos bécsi kirándulás alkalmával gyakorolhatnak is a diákok. Az eredményes érettségi felkészítést a matematika tantárgy bontásával segítjük elő. Középiskolai tagozatunk büszke lehet tanulóink érettségi eredményére, továbbképzési mutatóinkra. Hagyományaink: gólyatábor, gólyabál, szalagavató bál, 2011 perces kosár, stb. teszik felejthetetlenné a középiskolai éveket.

Iskolánk jó hírnevét Varga Gábor igazgató úr húsz éves irányítása alatt érte el. Engem ért a megtiszteltetés, hogy a stafétát átvegyem, intézményünk további fejlődését biztosítsam. Pedagógusaink szakértelme és tapasztalata, a szülők bizalommal teli hozzáállása és a fenntartó önkormányzat támogatása együttesen biztosítja az iskolánkban folyó oktató-nevelő munka színvonalának megtartását, emelését.

“Minden gondolatunk, minden tervünk azt célozza: hogy lehetne benneteket vidámabbá, életrevalóbbá, műveltebbé, derekabbá tenni.”/Karácsony Sándor/

Amennyiben felkeltettem érdeklődését iskolánk iránt, arra biztatom, látogasson el nyílt napjainkon személyesen is hozzánk!

 

Móri Árpádné