Alsóerdősori Bárdos Lajos Általános Iskola és Gimnázium

Ökoiskola a város szívében

 

Első alkalommal 2012-ben nyerte el iskolánk az Ökoiskola címet. A pályázat kiírása szerint 3 évente a

cím megújítására van lehetőség, mely feltétele a majdani Örökös Ökoiskola cím elnyerésének.

Iskolánk 2015-ben benyújtotta pályázatát, melyben igazolta, hogy a bővített kritériumrendszer

minden csoportjában teljesítette a meghatározott minimumpontszámokat és az önértékelésére

kapott összes pontszáma elérte a megadott minimumot. Az intézmény bemutatása során igazolta,

hogy az elmúlt három évben fejlesztette ökoiskolai munkáját.

Mindezek további feladatot jelentenek az egész tantestületnek, az iskola dolgozóinak egyaránt. Erről

kaptak tájékoztatást a testület tagjai egy szakmai értekezlet keretén belül. A folyamatos figyelmet,

munkát jelent számunkra az intézmény környezeti nevelési feladatainak hatékonyabb tervezése,

szervezése. Az eddigi tapasztalatok alapján újul meg, bővül mind a tanárok, mind a diákok, a Dök és

az iskolai életben részt vevő dolgozók további tevékenysége. Köszönjük mindenkinek az

együttgondolkodást, az ötletek megvalósítását és kívánunk további sikereket az elkövetkező 3 évben

is!

Cím elnyerése (1) Előadás 1 (1) Előadás 2 (1)